Info
Nieuwendijk | Gepubliceerd op: 15 september 2011
Pitch
Op jubileumseminar pleit Boer Speeltoestellen voor meer en betere buitenspeelplekken www.boerplay.com https://pr.co/p/000na8
Samenvatting
Buiten spelen is gezond. Kinderen die zich regelmatig buiten uitleven voelen zich lekkerder, zijn minder dik, ontwikkelen zich beter en veroorzaken minder problemen. Een groeiend aantal kinderen beweegt te weinig. Het aanbieden van meer en betere speelgelegenheden verlaagt maatschappelijke kosten van zowel gezondheidszorg, jeugdzorg en vandalisme en verbetert buurten. Hierover gaat vanmiddag het 50-jarig jubileumseminar van Boer Speeltoestellen, met bijdrages van TNO en UNICEF.
Details

PERSBERICHT

Betere buitenspeelruimte bespaart samenleving onrust en geld

Nieuwendijk, 15 september 2011 – Buiten spelen is gezond. Kinderen die zich regelmatig buiten uitleven voelen zich lekkerder, zijn minder dik, ontwikkelen zich beter en veroorzaken minder problemen. Tegelijkertijd wordt buitenspeelruimte steeds vaker opgeofferd voor lucratievere grondbestemming zoals huizenbouw. Een groeiend aantal kinderen beweegt te weinig en is daardoor te dik; was in de jaren tachtig 5% van de kinderen zwaarlijvig, dat is inmiddels meer dan 15%. Het aanbieden van meer en betere speelgelegenheden verlaagt maatschappelijke kosten van zowel gezondheidszorg, jeugdzorg en vandalisme en verbetert buurten. Hierover spreken vanmiddag onder meer TNO en een topsportcoach tijdens een seminar voor het 50-jarig bestaan van Boer Speeltoestellen. Ook licht UNICEF tijdens de middag haar wereldwijde werkzaamheden toe. Boer en UNICEF ontwikkelden samen een speelveld waarvan een deel van de opbrengsten naar UNICEF gaat.

Samen met de Branchevereniging Spelen bracht TNO de economische en sociale waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte in kaart. Veel kinderen bewegen te weinig, onder meer door het ontbreken van voldoende goede sport- en speelmogelijkheden in de directe woonomgeving. Kinderen brengen bijna twee uur per dag buiten door, waarvan de helft van de tijd op pleinen en stoepen, de ‘informele speelruimte’. Op echte speelveldjes met toestellen, de formele speelruimte, wordt minder tijd doorgebracht maar kinderen bewegen er intensiever. Genoeg formele en informele speelruimte is van belang voor het halen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen* door kinderen (*TNO 2011).

Arjan van Schaik, directeur van het jubilerende Boer Speeltoestellen: ‘Er zijn 50.000 van deze formele speelplekken. Samen met de Gemeenten en de omwonenden moeten wij er voor zorgen dat deze goed zijn. In de eerste plaats is het vereist dat een speelplek veilig, duurzaam en vandalismebestendig is. Dat kan prima samengaan met uitdaging, veelzijdigheid en aantrekkingskracht. Goede speelplekken stellen kinderen en hun wensen centraal. Bewegen en spelen zijn verbonden met gezondheid, leren en sociale ontwikkeling. Naast het recht om te sporten en te spelen, moet spelen leuk en aantrekkelijk worden gemaakt. Kinderen moeten hierin een stem hebben. In kinderparticipatiesessies geven zij aan of ze willen draaien, duikelen, balanceren, glijden, hangen, klimmen, loungen, springen, schommelen of wiebelen. Het zijn de verantwoordelijke volwassenen die verder moeten denken dan wat zij kennen en zich hierdoor moeten laten inspireren moderne mogelijkheden voor speelplezier in te zetten. Buitenspelen mag nooit saai worden. Dat kunnen we ons als samenleving simpelweg niet permitteren.’

www.tno.nl/playground

www.spelen.org

www.unicef.nl

www.boerplay.com

Beeldmateriaal en achtergrond in de digitale perskamer: www.boerplay.pressdoc.com

Persvragen:
Veronique van Zanten
06-51831707 (spreek uw vraag, naam en nummer in zodat u meteen door de juiste woordvoerder kan worden teruggebeld)

Citaten
Er zijn 50.000 zogeheten formele speelplekken. Samen met de Gemeenten en de omwonenden moeten wij er voor zorgen dat deze goed zijn. In de eerste plaats is het vereist dat een speelplek veilig, duurzaam en vandalismebestendig is. Dat kan prima samengaan met uitdaging, veelzijdigheid en aantrekkingskracht. Goede speelplekken stellen kinderen en hun wensen centraal. Bewegen en spelen zijn verbonden met gezondheid, leren en sociale ontwikkeling. Naast het recht om te sporten en te spelen, moet spelen leuk en aantrekkelijk worden gemaakt. Kinderen moeten hierin een stem hebben. In kinderparticipatiesessies geven zij aan of ze willen draaien, duikelen, balanceren, glijden, hangen, klimmen, loungen, springen, schommelen of wiebelen. Het zijn de verantwoordelijke volwassenen die verder moeten denken dan wat zij kennen en zich hierdoor moeten laten inspireren moderne mogelijkheden voor speelplezier in te zetten. Buitenspelen mag nooit saai worden. Dat kunnen we ons als samenleving simpelweg niet permitteren.

— Arjan van Schaik, directeur Boer Speeltoestellen
Video's